Bp 106 cz

From DCEwiki
Revision as of 22:55, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Platforma pro simulaci s hardware ve smyčce[edit]

Autor: Lukáš Hamáček

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Tento dokument popisuje návrh platformy pro simulaci hardwaru v uzavřené smyčce. Jedná se o systém, který používá jednodeskový počítač BOA5200 pro vykonávání vyvinutého programu simulátoru. Program na počítači běží pod operačním systémem Linux. Komunikace s operátorskou aplikací je zprostředkována pomocí spojení TCP. S testovaným zařízením si simulátor vyměňuje data přes sběrnici CAN s protokolem CANopen. Implementovaná platforma je v současnosti používána pro testování řídícího systému tlumiče stranových kmitů letounu ve firmě Aero Vodochody a.s. Zde je nasazena zjednodušená modifikace univerzální platformy, která usnadňuje uživateli konfiguraci a práci se simulátorem.


Bp 2007 hamacek lukas.pdf