Bp 103 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:55, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Zpracování obrazu z více zdrojů pomocí FPGA[edit]

Autor: Miroslav Dušek

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Práce se zabývá rozborem a návrhem systému pro současné zpracování obrazů z více zdrojů pomocí FPGA. Cílem je vytvořit ukázkové algoritmy demonstrující funkčnost tohoto systému. V úvodní části práce je představen obvod FPGA řady Spartan-3, který je základem implementační platformy RC10 a modul kamery. V hlavní části práce je rozebrána vlastní implementace, rozdělení systému na dvě hlavní části a bloková schemata ilustrující jednotlivé části. V poslední části je zhodnocena real- izace celého systému a je navržen směr, kterým by se měla práce dále ubírat.


Bp 2007 dusek miroslav.pdf