Difference between revisions of "Bakalářské práce 2008"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Line 161: Line 161:
 
| 213 || Riedel Marek || [[ Media:Bp 2008 riedel marek.pdf |Monitorování městské dopravy pomocí plovoucích vozidel ]]||Urban traffic monitoring by the floating vehicles use ||[[ bp_213_cz ]] [[ bp_213_en ]]
 
| 213 || Riedel Marek || [[ Media:Bp 2008 riedel marek.pdf |Monitorování městské dopravy pomocí plovoucích vozidel ]]||Urban traffic monitoring by the floating vehicles use ||[[ bp_213_cz ]] [[ bp_213_en ]]
 
|-
 
|-
| 214 || Stehlík Jan ||[[ Media:Bp 2008 stehlik jan.pdf | Automatizovaná malopěstírna]] || Automation of Small Flower Farm ||[[ bp_214_cz ]] [[ bp_214_en ]]
+
| 214 || Stehlík Jan || Automatizovaná malopěstírna || [[ Media:Bp 2008 stehlik jan.pdf | Automation of Small Flower Farm]] ||[[ bp_214_cz ]] [[ bp_214_en ]]
 
|-
 
|-
 
| 215 || Trnka Václav ||[[ Media:Bp 2008 trnka vaclav.pdf | Řízení systémů s dopravním zpožděním pomocí PID regulátorů]] || Control of Time Delay Systems Using PID Controllers
 
| 215 || Trnka Václav ||[[ Media:Bp 2008 trnka vaclav.pdf | Řízení systémů s dopravním zpožděním pomocí PID regulátorů]] || Control of Time Delay Systems Using PID Controllers

Revision as of 08:54, 5 May 2010

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
152 Doskočil Jan Systém pro optické měření polohy System for position measurement with optical encoder bp_152_cz bp_152_en
153 Elkner Pavel Inteligentní ovladač pro systém domácí automatizace Development of inteligent switch contol for system house wiring bp_153_cz bp_153_en
154 Fiala Jan Model převíjení s rychlými servopohony Model of rewinding with fast motion control bp_154_cz bp_154_en
155 Fochr Evžen Řídicí generátor pro mikro-manipulátor Control generator for micro-manipulator bp_155_cz bp_155_en
156 Guba Pavel Frekvenční měnič PowerFlex 700S AC drive PowerFlex 700S bp_156_cz bp_156_en
157 Chodounský Jakub Fuzzy model chování dispečera při řízení výkonové rovnováhy Fuzzy model of behavior of power balance operator bp_157_cz bp_157_en
158 Kasl Michal Stabilita vozidla – odhad skluzu Vehicle stability - slip estimation bp_158_cz bp_158_en
159 Kujawa Lukáš Regulace chladící kapaliny v odlévacím stroji Control of cooling in casting machine bp_159_cz bp_159_en
160 Kukura Marián Aktivní tlumení automobilu Automotive active suspension system bp_160_cz bp_160_en
161 Libosvár Jan Hodiny s hlasovým výstupem v FPGA Clock with voice output in FPGA bp_161_cz bp_161_en
162 Nguen Hong Quang Řízení magnetického závěsu Magnetic levitation control bp_162_cz bp_162_en
163 Padyšák Michal Řídicí systémy pro UAV prostředky Control systems for UAV´s bp_163_cz bp_163_en
165 Andrejco Michal Sada pro dlouhodobé měření a zviditelnění procesů ve vytápěných prostorech The set for long time measurement and visualization of the processes in the calefactories bp_165_cz bp_165_en
166 Cicvárek Martin Knihovna funkčních bloků pro analýzu tvaru a predikci průběhu číslicových signálů v PLC The function blocks library for analyze and prediction of the time digital signals in PLC bp_166_cz bp_166_en
167 Dvořák Vladimír Návrh řízení teploty v sušičce potravinářského škrobu Starch Dryer Temperature Control System Design bp_167_cz bp_167_en
168 Haubert Tomáš Interface pro spojení vývojového systému D Space Microbox s lineárním spalovacím motorem LCE 02 Interface for Developlment system D Space Microbox and linear combustion engine LCE 02 bp_168_cz bp_168_en
169 Hrouda Michal Operační systémy PikeOS a Linux PikeOS and Linux operating systems bp_169_cz bp_169_en
170 Chalupa Adam Optimální nastavení PID regulátorů Optimal Tuning of PID Controllers bp_170_cz bp_170_en
171 Janeba Vít Řídící systémy pasivních nízkoenergetických domů Control systems for passive low-energy buildings bp_171_cz bp_171_en
172 Kovář Jan Regulátor hydraulického zatěžovacího zařízení Hydraulic loading force controller bp_172_cz bp_172_en
174 Mezihorák Martin Návrh koncepce inteligentního řízení skleníků a zimních zahrad The design of the intelligent control of the green-houses and winter gardens bp_174_cz bp_174_en
175 Mik Petr Metody fuzzy shlukové analýzy při aproximaci funkcí Function Approximation Using Fuzzy Clustering bp_175_cz bp_175_en
176 Navrátil Milan Senzory pro malé mobilní roboty Sensors for small mobile robots bp_176_cz bp_176_en
177 Novák Petr Modelování a řízení obsahu CO2 ve vzduchu v obytných budovách Modelling and control of CO2 in residential buildings bp_177_cz bp_177_en
178 Procházka Radim Návrh PI a PD regulátorů frekvenčními metodami PI and PD controllers design using frequency methods bp_178_cz bp_178_en
179 Ptáček Libor Fyzikální model procesu odlévání železa Physical Model of Iron Casting Process bp_179_cz bp_179_en
180 Šíba Jan Příklady pro identifikaci dynamických systémů Examples of dynamical systems identification bp_180_cz bp_180_en
181 Šilhán Michal Identifikace, modelování a návrh řízení pro UAV vrtulník Small UAV helicopter identification, modelling and control design bp_181_cz bp_181_en
182 Švarc Pavel Modelování provozu větrné elektrárny Wind Turbine Modelling bp_182_cz bp_182_en
183 Švec Jan Analýza spotřeby energie řídicího systému kolesa velkorypadla Analysis of Bucket Wheel Control System Power Consumption bp_183_cz bp_183_en
184 Švoma Jaroslav Kalibrace kapacitního senzoru polohy Calibration of a capactive position sensor bp_184_cz bp_184_en
185 Zvolánek Michal Inteligentní řízení a zabezpečení domů s využitím informačních a komunikačních technologií The intelligent control and security of the houses using the information an communication technology bp_185_cz bp_185_en
186 Běhunek Martin Model technologického procesu The Technological Process Model bp_186_cz bp_186_en
187 Beneš Pavel ITEM, TinyOS modul pro senzorové sítě. ITEM, TinyOS module for sensor networks bp_187_cz bp_187_en
188 Beňo Radek Modelování systému řízení polohy plazmatu v tokamaku COMPASS Simulation of the control system for plasma positioning in COMPASS tokamak bp_188_cz bp_188_en
189 Bruna Ondřej Virtuální model pohybu geostacionární družice Virtual model of geostationary satellite´s orbit bp_189_cz bp_189_en
190 Bubla Petr Návrh PID regulátorů frekvenčními metodami PID controllers design using frequency methods bp_190_cz bp_190_en
191 Drahoňovský Marek Návrh řízení aparatury pro výrobu nanočástic Fe chemickou cestou The design of control system for the nano ferrum producing by chemical way bp_191_cz bp_191_en
192 Dvořáček Jan Laserový projektor Laser projektor bp_192_cz bp_192_en
193 Fetterik Jozef PLC riadenie modelu technologického procesu PLC control of technological process model bp_193_cz bp_193_en
194 Hajný Jan Komunikace mezi magnetometrem a ARM procesorem Interconnection of a magnetometer and an ARM processor bp_194_cz bp_194_en
195 Holeček Jan Webové stránky laboratoře K26 Website of laboratory K26 bp_195_cz bp_195_en
196 Honig Martin Řízení modelu lokomotivy Speed control of locomotive model bp_196_cz bp_196_en
197 Hovorka Zdeněk Elektromechanické ovládání ventilů Electromechanical Valve Control bp_197_cz bp_197_en
198 Jonáš Karel GUI pro návrh PID regulátorů GUI for PID controllers design bp_198_cz bp_198_en
199 Jonáš Petr Regulace teploty Temperature control bp_199_cz bp_199_en
200 Kaňka Jiří Automatické vyhodnocování obrazů z gelové elektroforézy Automatic Evaluation of Images from Gel Electrophoresis bp_200_cz bp_200_en
201 Klemš Václav Laboratorní model pro výzkum prostorově distribuovaného řízení Laboratory model for research in spatially distributed control bp_201_cz bp_201_en
202 Koberna Lukáš Internetové rozhraní do Matlabu Matlab web interface bp_202_cz bp_202_en
203 Košarko Martin Diagnostické zařízení pro poloautomat. testování elektronických jednotek Diagnostic Device for Semiautomatic Testing of Electronic Devices bp_203_cz bp_203_en
204 Kratochvíl Lukáš Inverzní kyvadlo Inverted Pendulum bp_204_cz bp_204_en
205 Kříž Jan Řadič sběrnice CAN připojený k PC přes sběrnici USB CAN Bus Controller Connected to PC Computer over USB bus bp_205_cz bp_205_en
206 Kučera Vladimír Řízení couvajícího vozíku s využitím fuzzy logiky Fuzzy Logic Approach to Truck Backer-Upper Control bp_206_cz bp_206_en
207 Martinec Jan Podpora návrhu číslicových regulátorů

Tools for design of discrete-time controllers

bp_207_cz bp_207_en
208 Pech Miroslav Příprava studijních materiálů v oboru řídicí technika Preparing of educatiton materials in control engineering bp_208_cz bp_208_en
209 Popelka Jan Řízení pomocí fuzzy PID regulátorů

Control Using Fuzzy PID Controllers

bp_209_cz bp_209_en
210 Procházka Jan Metody fuzzy shlukové analýzy při modelování nelineárních systémů Fuzzy Clustering in Modelling of Nonlinear Systems bp_210_cz bp_210_en
211 Procházka Petr Modelování fyzikálních systémů ve Virtual Reality Toolboxu Modelling of physical models in Virtual Reality Toolbox bp_211_cz bp_211_en
212 Pupák Radek Miniaturní procesorový systém s dotykovým LCD displejem pro monitoring a řízení Small processor system equipped by touch screen and LCD for monitoring and control bp_212_cz bp_212_en
213 Riedel Marek Monitorování městské dopravy pomocí plovoucích vozidel Urban traffic monitoring by the floating vehicles use bp_213_cz bp_213_en
214 Stehlík Jan Automatizovaná malopěstírna Automation of Small Flower Farm bp_214_cz bp_214_en
215 Trnka Václav Řízení systémů s dopravním zpožděním pomocí PID regulátorů Control of Time Delay Systems Using PID Controllers bp_215_cz bp_215_en
216 Večeř Pavel Návrh vzorového pracoviště pro výuku

Design of the laboratory task for education

bp_216_cz bp_216_en
217 Vosecký Michal Návrh a realizace řídicí jednotky malého proudového motoru Design and Construction of a tiny Jet Engine Control Unit bp_217_cz bp_217_en
218 Zeman Ondřej Robot HERO - ruka Robot HERO - hand bp_218_cz bp_218_en
229 Nekvasil Vladimír Ovládání krokových motorů - didaktická pomůcka Step Motors Controlling Device - laboratory module bp_229_cz bp_229_en