Bakalářské práce 2007

From DCEwiki
Revision as of 14:08, 27 August 2008 by Kapica (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
Poř. číslo Autor Práce Jiné
75 Bulánek Tomáš Inverzní kyvadlo
76 Kobliha Jan Řízení tlumení vibrací mechanických soustav
77 Kubíček Luboš Bezpečnostní funkce pro Simatic S7 300
78 Orlík Michal Grafické uživatelské rozhraní optimalizačního nástroje
79 Sosna Tomáš Digitální syntéza výstražných zvukových signálů
80 Švimberský Zdeněk LIN - automobilová sběrnice
81 Zavrtálek Jiří Prostorové zobrazení automatu
82 Privara Samuel Traffic Simulator for Highway Tunnels
83 Cigler Jiří Programování s omezujícími podmínkami v Scheduling T
84 Dvořák Michal Model logistických procesů v Pivovarech Staropramen
85 Krejza Pavel Modelování a řízení lokální krystalizace křemíků pomocí
86 Křesťan Michal GSM brána pro domácí automatizaci
87 Novák Tomáš Automatické generování VHDL kódu pro FPGA
88 Okrouhlý Miloš Jednotka vstupů pro systém domácí automatizace
89 Pufler Jaromír Knihovna input shaping pro Matlab
90 Ryska Lukáš Kurz pro vzdálenou výuku
91 Setíkovská Blanka Hybridní systém generování metadat pro výukové objekt
92 Smola Michal Paralelní algoritmus pro rozvrhování činnosti přepravníku
93 Baier Bohumír Rotační kyvadlo
94 Baláš Jan Rozšíření modelu rybí farmy
95 Boček Karel Modelování fyzikálních systémů ve Virtual Reality Toolb
96 Breuer Jan Aplikace pro převod časovaných automatů do FPGA
97 Cerman Otto Řízení tlumeni vibrací mechanických soustav
98 Ciller Alexandr Servomechanismus s proměnným tlumením
99 Černý Jan Simulátor chování LVDT senzoru
100 Dibelka Lukáš Aimsun-Matlab Toolbox
101 Dočekal Jan Profinet IO pro průmyslové aplikace
102 Drobný Martin Webové rozhraní pro odevzdávání
103 Dušek Miroslav Zpracování obrazu z více zdrojů pomocí FPGA
104 Elbl Marek Experimenty v Matlab-Aimsun Toolboxu
105 Fejfar Ota Návrh číslicového řízení stejnosměrného momentového
106 Hamáček Lukáš Platforma pro simulaci s hardware ve smyčce
107 Hanáková Elvíra PID regulace tepelné soustavy
108 Holec Martin Laboratorní přípravek s pásovým dopravníkem
109 Hrdina František Návrh programového rozhraní pro řízení mikropolohovací
110 Janáček Miroslav Ganttovy diagramy v SVG
111 Jandák Mikuláš Simulační model frekvenčního měniče
112 Janeček Milan Model systému s dopravním zpožděním
113 Jeřábek Lukáš Model technologického procesu
114 Jonáš Pavel Analýza řídicího systému velkorypadla
115 Kašpárek Martin Připojení GSM modulu k FPGA
116 Kočí Josef Webová aplikace pro zadávání, zpracování a archivaci vý
117 Kořínek František Návrh analyzátoru sběrnice CAN pro nákladní automobil
118 Krpata Pavel Řízení hydraulického servoventilu
119 Kubeček Jakub Optimalizace tvaru kapacitního senzoru
120 Kubias Jiří Řízení modelu železnice
121 Lukeš Petr GNSS senzor orientace
122 Malík Ondřej Prediktivní řízení výkonové rovnováhy v elektrizační soust
123 Malý Jan Model technologického procesu
124 Matisko Peter Přesný regulátor průtoku
125 Mikolášek Jiří Možnosti využití PAS při výpočtech s n-D polynomy
126 Novotný Jan IR komunikace pomocí FPGA
127 Novotný Michal Použití procesoru typu ARM řady Atmel AT91SAM pro ř
128 Papík Přemysl Snímání a předzpracování obrazu pomocí FPGA
129 Pavlišta Dan Regulátor pro řízení lokomotivy
130 Petera Martin LinCAN driver pro řadič Renesas HCAN2
131 Pokorný Dominik Komponenty pro řízení multimediálních center
132 Roman Martin Podpora výuky řídicí techniky v bakalářském studiu
133 Sedláček Václav Průmyslový robot RSP 01 – základní řízení
134 Smítka Ondřej Rychlý vývoj aplikací v automobilové elektronice
135 Svoboda Petr Návrh orientačního systému pro mobilní robot
136 Šantin Ondřej Robot HERO – dálkové řízení
137 Šiška Matěj Průmyslový robot RSP 01 – nadřazené řízení
138 Štefan Petr Přehled dostupného software pro řešení soustav polyno
139 Tepřík Otakar Model technologického procesu
140 Těhník Jiří SW pro konfiguraci systému inteligentní regulace vytápění
141 Tomicová Jelena Přehled volně dostupného programové vybavení pro řeše
142 Trmota Jakub Databázový systém pro hodnocení studentů změna
143 Vachule Marek Řízení ventilace tunelu Sitina
144 Váňa Jan Fyzikální modely ve Virtual Reality Toolboxu
145 Váňa Zdeněk Waveletova analýza
146 Varga Rostislav Řízení topného systému
147 Vítek Michal Podpora výuky regulační techniky – virtuální
148 Zahradník Jan Tvorba uživatelských formulářů v systému Drupal
149 Zemánek Jiří Robot HERO – základní řízení
150 Zich Lukáš Registrační dávkovač alkoholických nápojů
151 Zikmund Aleš Model obráběcího stroje