Difference between revisions of "Bakalářské práce 2007"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Line 151: Line 151:
 
| 146 || Varga Rostislav || [[Media:Bp_2007_varga_rostislav.pdf |Řízení topného systému ]]|| Heating System Control || [[ bp_146_cz ]] [[ bp_146_en ]]
 
| 146 || Varga Rostislav || [[Media:Bp_2007_varga_rostislav.pdf |Řízení topného systému ]]|| Heating System Control || [[ bp_146_cz ]] [[ bp_146_en ]]
 
|-
 
|-
| 147 || Vítek Michal || [[Media:Bp_2007_vitek _michal.pdf |Podpora výuky regulační techniky – virtuální]] || Support of control engineering education - virtual modelling || [[ bp_147_cz ]] [[ bp_147_en ]]
+
| 147 || Vítek Michal || [[Media:Bp_2007_vitek _michal.pdf |Podpora výuky regulační techniky – virtuální modelování]] || Support of control engineering education - virtual modelling || [[ bp_147_cz ]] [[ bp_147_en ]]
 
|-
 
|-
 
| 148 || Zahradník Jan || [[Media:Bp_2007_zahradnik _jan.pdf |Tvorba uživatelských formulářů v systému Drupal ]]|| Creation of user-defined forms in system Drupal || [[ bp_148_cz ]] [[ bp_148_en ]]
 
| 148 || Zahradník Jan || [[Media:Bp_2007_zahradnik _jan.pdf |Tvorba uživatelských formulářů v systému Drupal ]]|| Creation of user-defined forms in system Drupal || [[ bp_148_cz ]] [[ bp_148_en ]]

Revision as of 21:06, 4 May 2010

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
75 Bulánek Tomáš Inverzní kyvadlo Inverted pendulum bp_75_cz bp_75_en
76 Kobliha Jan Řízení tlumení vibrací mechanických soustav Mechanical systems vibration control bp_76_cz bp_76_en
77 Kubíček Luboš Bezpečnostní funkce pro Simatic S7 300 Safety function for Simatic S7 300 bp_77_cz bp_77_en
78 Orlík Michal Grafické uživatelské rozhraní optimalizačního nástroje Graphical user interface of optimization tool bp_78_cz bp_78_en
79 Sosna Tomáš Digitální syntéza výstražných zvukových signálů Alarm Sounds by Digital Synthesis bp_79_cz bp_79_en
80 Švimberský Zdeněk LIN - automobilová sběrnice LIN - automotive system bus bp_80_cz bp_80_en
81 Zavrtálek Jiří Prostorové zobrazení automatu Three-dimensional Model of Automaton bp_81_cz bp_81_en
82 Privara Samuel Simulátor dopravy v dálničních tunelech Traffic Simulator for Highway Tunnels bp_82_cz bp_82_en
83 Cigler Jiří Programování s omezujícími podmínkami v Scheduling Toolboxu Constraint Programming in Scheduling Toolbox bp_83_cz bp_83_en
84 Dvořák Michal Model logistických procesů v Pivovarech Staropramen Model of logical processes in Breweries Staropramen bp_84_cz bp_84_en
85 Krejza Pavel Modelování a řízení lokální krystalizace křemíků pomocí hrotové sondy AMF Modelling and control of local crystallization of sillicon using AFM tip bp_85_cz bp_85_en
86 Křesťan Michal GSM brána pro domácí automatizaci GSM Gateway for Home Automation bp_86_cz bp_86_en
87 Novák Tomáš Automatické generování VHDL kódu pro FPGA Automatic VHDL code generation for FPGA bp_87_cz bp_87_en
88 Okrouhlý Miloš Jednotka vstupů pro systém domácí automatizace Input Module for Home Automation bp_88_cz bp_88_en
89 Pufler Jaromír Knihovna input shaping pro Matlab Input shaping library for Matlab bp_89_cz bp_89_en
90 Ryska Lukáš Kurz pro vzdálenou výuku Distant-learning course bp_90_cz bp_90_en
91 Setíkovská Blanka Hybridní systém generování metadat pro výukové objekty Hybrid system for generating learning object metadata bp_91_cz bp_91_en
92 Smola Michal Paralelní algoritmus pro rozvrhování činnosti přepravníku materiálu bp_92_cz bp_92_en
93 Baier Bohumír Rotační kyvadlo Rotation pendulum bp_93_cz bp_93_en
94 Baláš Jan Rozšíření modelu rybí farmy Upgrade of a fish farm model bp_94_cz bp_94_en
95 Boček Karel Modelování fyzikálních systémů ve Virtual Reality Toolb Modelling of physical models in Virtual Reality Toolbox bp_95_cz bp_95_en
96 Breuer Jan Aplikace pro převod časovaných automatů do FPGA Application for conversion of Timed Automata into a FPGA platform bp_96_cz bp_96_en
97 Cerman Otto Řízení tlumeni vibrací mechanických soustav Mechanical systems vibration control bp_97_cz bp_97_en
98 Ciller Alexandr Servomechanismus s proměnným tlumením Servo with variable damping bp_98_cz bp_98_en
99 Černý Jan Simulátor chování LVDT senzoru LVDT Sensor Simulator bp_99_cz bp_99_en
100 Dibelka Lukáš Aimsun-Matlab Toolbox Aimsun-Matlab Toolbox bp_100_cz bp_100_en
101 Dočekal Jan Profinet IO pro průmyslové aplikace Profinet IO for industrial apllications bp_101_cz bp_101_en
102 Drobný Martin Webové rozhraní pro odevzdávání studentských prací Web Portal For Uploading of Student´s Projects bp_102_cz bp_102_en
103 Dušek Miroslav Zpracování obrazu z více zdrojů pomocí FPGA Multisource image processing in FPGA bp_103_cz bp_103_en
104 Elbl Marek Experimenty v Matlab-Aimsun Toolboxu Experiments using Matlab-Aimsun Toolbox bp_104_cz bp_104_en
105 Fejfar Ota Návrh číslicového řízení stejnosměrného momentového motoru Digital control design for a DC torque motor bp_105_cz bp_105_en
106 Hamáček Lukáš Platforma pro simulaci s hardware ve smyčce Hardware in the Loop Simulation Platform bp_106_cz bp_106_en
107 Hanáková Elvíra PID regulace tepelné soustavy PID Control of Temperature Plant bp_107_cz bp_107_en
108 Holec Martin Laboratorní přípravek s pásovým dopravníkem Laboratory Equipment with Belt Conveyor bp_108_cz bp_108_en
109 Hrdina František Návrh programového rozhraní pro řízení mikropolohovací platformy z PC v reálném čase Design of a sofware interface for real-time control of amicropositioning stage from PC bp_109_cz bp_109_en
110 Janáček Miroslav Ganttovy diagramy v SVG Gantt charts in SVG bp_110_cz bp_110_en
111 Jandák Mikuláš Simulační model frekvenčního měniče Simulation model of a Frequency Converter bp_111_cz bp_111_en
112 Janeček Milan Model systému s dopravním zpožděním Model of system with transport delay bp_112_cz bp_112_en
113 Jeřábek Lukáš Model technologického procesu The Technological Process Model bp_113_cz bp_113_en
114 Jonáš Pavel Analýza řídicího systému velkorypadla Analysis of a bucket wheel excavator control system bp_114_cz bp_114_en
115 Kašpárek Martin Připojení GSM modulu k FPGA GSM module connected to FPGA bp_115_cz bp_115_en
116 Kočí Josef Webová aplikace pro zadávání, zpracování a archivaci vý Web application for collecting, processing and archiving the results of medical examinations from PC and PDA bp_116_cz bp_116_en
117 Kořínek František Návrh analyzátoru sběrnice CAN pro nákladní automobily Development of a CAN analyser for trucks bp_117_cz bp_117_en
118 Krpata Pavel Řízení hydraulického servoventilu Hydraulic Servovalve Control Design bp_118_cz bp_118_en
119 Kubeček Jakub Optimalizace tvaru kapacitního senzoru Shape optimization of a capacitive sensor bp_119_cz bp_119_en
120 Kubias Jiří Řízení modelu železnice Control of railway model bp_120_cz bp_120_en
121 Lukeš Petr GNSS senzor orientace GNSS Attitude Sensor bp_121_cz bp_121_en
122 Malík Ondřej Prediktivní řízeni výkonové rovnováhy v elektrizační soustavě Predictive control of power balance in electric grid bp_122_cz bp_122_en
123 Malý Jan Model technologického procesu The Technological Process Model bp_123_cz bp_123_en
124 Matisko Peter Přesný regulátor průtoku High accuracy flow controller bp_124_cz bp_124_en
125 Mikolášek Jiří Možnosti využití PAS při výpočtech s n-D polynomy Possibilities for using CAS to compute bp_125_cz bp_125_en
126 Novotný Jan IR komunikace pomocí FPGA Infrared communication based on FPGA bp_126_cz bp_126_en
127 Novotný Michal Použití procesoru typu ARM řady Atmel AT91SAM pro řízení videokamery přes CAN Using ARM-based processor Atmel AT91SAM to control a videocamera via CAN bus bp_127_cz bp_127_en
128 Papík Přemysl Snímání a předzpracování obrazu pomocí FPGA Image scanning and pre-processing in FPGA bp_128_cz bp_128_en
129 Pavlišta Dan Regulátor pro řízení lokomotivy Locomotive control bp_129_cz bp_129_en
130 Petera Martin LinCAN driver pro řadič Renesas HCAN2 LinCAN driver for the Renesas HCAN2 controller bp_130_cz bp_130_en
131 Pokorný Dominik Komponenty pro řízení multimediálních center Components for multimedial centers control bp_131_cz bp_131_en
132 Roman Martin Podpora výuky řídicí techniky v bakalářském studiu Support of control engineering education bp_132_cz bp_132_en
133 Sedláček Václav Průmyslový robot RSP 01 – základní řízení Robots RSP 01 - basic control bp_133_cz bp_133_en
134 Smítka Ondřej Rychlý vývoj aplikací v automobilové elektronice Rapid prototyping in automotive electronic bp_134_cz bp_134_en
135 Svoboda Petr Návrh orientačního systému pro mobilní robot Design of Mobile Robot Positioning System bp_135_cz bp_135_en
136 Šantin Ondřej Robot HERO – dálkové řízení Robot HERO- remote control bp_136_cz bp_136_en
137 Šiška Matěj Průmyslový robot RSP 01 – nadřazené řízení Robot RSP 01 - host control bp_137_cz bp_137_en
138 Štefan Petr Přehled dostupného software pro řešení soustav polynomiálních rovnic Summary of available software tool for solving the set of polynomial equations bp_138_cz bp_138_en
139 Tepřík Otakar Model technologického procesu Technological Process Model bp_139_cz bp_139_en
140 Těhník Jiří SW pro konfiguraci systému inteligentní regulace vytápění SW for Intelligent Heating System Configuration bp_140_cz bp_140_en
141 Tomicová Jelena Přehled volně dostupného programové vybavení pro řešení parciálních diferenciálních rovnic An overview of free available software for solving partial differential equations bp_141_cz bp_141_en
142 Trmota Jakub Databázový systém pro hodnocení studentů Database system for student classification bp_142_cz bp_142_en
143 Vachule Marek Řízení ventilace tunelu Sitina Ventilation Control of the Sitina Tunnel bp_143_cz bp_143_en
144 Váňa Jan Fyzikální modely ve Virtual Reality Toolboxu Physical models in Virtual Reality Toolbox bp_144_cz bp_144en
145 Váňa Zdeněk Waveletova analýza Wavelet analysis bp_145_cz bp_145_en
146 Varga Rostislav Řízení topného systému Heating System Control bp_146_cz bp_146_en
147 Vítek Michal Podpora výuky regulační techniky – virtuální modelování Support of control engineering education - virtual modelling bp_147_cz bp_147_en
148 Zahradník Jan Tvorba uživatelských formulářů v systému Drupal Creation of user-defined forms in system Drupal bp_148_cz bp_148_en
149 Zemánek Jiří Robot HERO – základní řízení Robot HERO - basic control bp_149_cz bp_149_en
150 Zich Lukáš Registrační dávkovač alkoholických nápojů The registration dosing device for alcoholic beverages bp_150_cz bp_150_en
151 Zikmund Aleš Model obráběcího stroje Machine Tool Model bp_151_cz bp_151_en