Bakalářské práce 2006

From DCEwiki
Revision as of 14:14, 27 August 2008 by Kapica (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
Poř. číslo Autor Práce Jiné
12 Bukovský Libor Lineární motor jako akční člen aktivního tlumiče
13 Stibor Miloslav Optimální řízení nákladních výtahů
14 Šindelář Miroslav Knihovna pro minimalizaci logických funkcí
15 Biroščák Rastislav Kontextové prehľadávanie textu
16 Galbavý Martin Vizualizace a vzdálené řízení v síti LonWorks
17 Mlýnek Pavel Podpora výuky předmětu Systémy a modely
18 Onderka Patrik Controller design in frequency domain
19 Šemelíková Adéla Podpora výuky regulační techniky v bakalářském studiu
20 Šteffl Libor Podpora výuky regulační techniky v bakalářském studiu
21 Štola Jakub Systém pro řízení manipulátorů a robotů
22 Vach Radomír Systém inteligentní elektroinstalace
23 Vít Zdeněk Řízení modelu soustavy programovatelným automatem
24 Acosta Javier Řízení modelu polohovacího zařízení
25 Anderle Milan Měřicí obvod pro rozdílový kapacitní snímač
26 Bartl Tomáš Dálkové ovládání a dohled pomocí GSM
27 Cendelín Rostislav Telemetrická zařízení pro divoká zvířata
28 Čapek Roman Dynamika biologických systémů I.
29 Čarek Lukáš Řídící jednotka pro regulaci teploty
30 Černý Radovan Vzdálené generování Ganttových diagramů
31 Doskočil Eduard Zařízení pro inerciální navigaci
32 Filas Petr Implementace modelu chování výrobců elektrické energi
33 Hájek Miroslav Identifikace parametrů proudového motoru pro model let
34 Harenczyk Marek Podpora výuky laboratorních cvičení v předmětu Instrum
35 Hegr Zbyněk Laboratoř dynamických systémů – I.
36 Husa Petr Laboratoř dynamických systémů – II.
37 Chaloupek Jindřich Teoretická omezení v systémech pasivního a aktivního p
38 Chuman Jiří Modelování nelineárních systémů pomocí algoritmů shlu
39 Knotek Martin Software pro výpočty a vizualizaci procesních dat CNC f
40 Kováčik Lukáš Realizace řadiče sběrnice CAN v jazyce VHDL pro pro
41 Kozojed Aleš Aktivní systém tlumení pérování automobilu
42 Krajl Miroslav Odhad stavů lineárního motoru
43 Kubita Ivo Model obráběcího stroje
44 Kudrna Vladimír Přesný optický snímač polohy
45 Kunc Ondřej Podpora výuky předmětů teorie řízení v bakalářském stu
46 Lembacher Tomáš Simulace kulečníku
47 Macháček Miroslav Vážící systém s identifikací
48 Markovič Erik Systém aktivního tlumení automobilu
49 Mejstřík Pavel WEBová databáze pro publikace ve formátu BibTeX
50 Mrázik Josef Implementace SW pro řízeni inteligentní elektroinstalace
51 Navrátil Vojtěch Grafový editor pro Scheduling toolbox TORSCHE
52 Novák Pavel SW pro konfiguraci vytápění objektů
53 Nývlt Ondřej K09 Lab Propagator
54 Pešek Tomáš Podpora výuky regulační techniky v bakalářském studiu
55 Ramba Jan Simulátor Petriho sítí
56 Rusz Jan Deska vstupů/výstupů pro vývojový modul s HC12
57 Růžička Ladislav Černá skřínka do automobilu
58 Řezáč Martin Uživatelské rozhraní pro návrh frekvenčních filtrů
59 Stejskal Jaroslav Mobilní sběr a archivace dat pomocí FPGA Spartan 3
60 Strnad Tomáš Implementace modelu chování obchod-níků s elektricko
61 Svozil Jiří Mobilní logický analyzátor realizovaný pomocí FPGA Sp
62 Šafránek Milan Jednotka pro řízení dvouválcového motoru
63 Škarda Tomáš Mobilní paměťový osciloskop realizovaný pomocí FPGA
64 Šoufek David Válcový displej z LED diod
65 Švécar Zdeněk Dynamické systémy v přírodě – I.
66 Táborský Zdeněk Palubní počítač pro motocykl
67 Ton Ondřej Orientace v prostředí
68 Tran Duy Khanh Profibus FDL vrstva pro Linux
69 Troják Dušan Laboratoř dynamických systémů – III.
70 Turza Peter Modelování a optimalizace logistických procesů v pivova
71 Váňa Martin Profibus DP slave s obvodem SPC4
72 Zakucia Jozef Prezentace činnosti dynamických systémů – I.
73 Záruba Michael Optimalizace výroby s relativními omezeními
74 Richtr Jiří Měřič kapacit s integrovaným obvodem UTI