Audiovizuální systém v E14

From DCEwiki
Revision as of 14:17, 9 December 2018 by Samekma1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

AV systém je umístěn v racku za dveřmi. Ovládání komponent je řešeno přes řídicí systém CUE.

Přidělení IP adres komponentám, které je možné ovládat přes LAN:

cue 192.168.1.127
touch 192.168.1.128
sc500 192.168.1.129
gain 192.168.1.130
gefen 192.168.1.131

Obsazení vstupů a výstupů matice Gefen 4x4:

OUT1 - SmartBoard
OUT2 - Projekce
IN2 - desktop
IN3 - Barco
IN4 - PM2 (Okno)