Šablona:Příklad/doc

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.


Šablona pro vyznačení příkladu.

Použití

<source lang="haskell">

Poznámka Obsah příkladu, který může být klidně i na více řádků
Poznámka U příkladu, který obsahuje rovnítko je třeba začínat 1=

</source> Krom této zde existují ještě Poznámka a Pozor.