Změna hostname v prostředí chroot

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Občas se vyskytne situace, kdy potřebujeme, aby příkaz hostname v chrootovaném prostředí vracel jméno, které je nastaveno v něm. Ač je řešení triviální, není obecně známé

root@stroj:/# cat /etc/hostname
stroj-v-chroot
root@stroj:/# hostname
stroj
root@stroj:/# hostname $(cat /etc/hostname)
root@stroj:/# hostname
stroj-v-chroot