CHDK:Nastavení menu

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Visual settings(Nastavení zobrazení)

Language(Jazyk)SET

OSD codepage(Kód stránka) [Win1250|Win1251|Win1252|Win1253Win1254|Win1257]

Menu RBF font(RGB font menu)SET

Symbol font(Font symbolu)»SET

Reset files(reset souboru)»SET

Colors(Barvy)